احداث مجموعه تفریحی گردشگری قطار و دریاچه پارک کوهسنگی

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به لایحه شهرداری مبنی بر واگذاری احداث مجموعه تفریحی و گردشگری قطار و دریاچه پارک کوهسنگی به بخش خصوصی رای مثبت داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، پنجمین دستور کار یکصد و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به بررسی لایحه واگذاری احداث مجموعه تفریحی و گردشگری قطار و دریاچه پارک کوهسنگی به بخش خصوصی اختصاص یافت.
علی اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر در این مورد بیان داشت: مزایده‌ای برای این پروژه برگزار نشده است ولی چون سرمایه‌گذار چالیدره خود پیشنهاد دهنده و طراح این ایده بود لذا اولویت واگذاری با وی می‌باشد.
با تصویب این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد احداث، تجهیز، راه‌اندازی، تعمیرات احتمالی و بهره‌برداری از مجموعه تفریحی گردشگری قطار و دریاچه پارک کوهسنگی به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT ) و با سرمایه‌گذاری آقایان محمود و مهدی جوانمرد به مبلغ کل سرمایه‌گذاری ثابت معادل 82 میلیارد و 300 میلیون ریال به شرح مستندات و قرارداد پیوست اقدام نماید.
در تبصره یک این مصوبه آمده است در صورتی که درآمدهای پروژه بیش از ارقام جدول نقدینگی پروژه باشد درآمدهای خالص مازاد و افزایش یافته به صورت مساوی تقسیم خواهد شد.
همچنین مشخص شده است که کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری، جاری و عملیاتی سالیانه بر عهده سرمایه‌گذار بوده و سرمایه‌گذار موظف است پس از رفع هرگونه تصرف از پروژه‌، کلیه تجهیزات، مستحدثات و تاسیسات و دستگاه‌های موضوع قرارداد را پس از اتمام دوره بهره‌برداری پروژه به صورت صحیح و سالم و به روزرسانی شده و با تایید دستگاه‌های نظارتی به شهرداری تحویل نماید.
همچنین در ذیل تبصره‌های این طرح، اعضای شورای اسلامی شهر تصویب کردند معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد نوع قطار و میزان آلودگی صوتی آن را مورد بررسی قرار داده و پیمانکار قبل از شروع به کار تاییدیه معاونت خدمات شهری را دریافت نماید و به منظور معماری داخلی و شکل ظاهری قطار تاییدیه شورای راهبردی پیوست فرهنگی دریافت گردد.

متن کامل خبر را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

https://goo.gl/dZXtxG