افزایش قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور

🌍🔹 صندوق بین‌المللی پول شاخصه‌های اقتصادی ایران

✏️ترجمه اکونومیست فارسی 🌐

گزارش صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران در (17-2016) با افزایش تولید نفت رشد داشت و در نیمه نخست امسال، تولید ناخالص داخلی 7.4 درصد رشد کرد

🔹بخش غیرنفتی اقتصاد ایران میانگین رشد 0.9 درصدی را تجربه کرد ،پایین بودن این رشد، نشانگر تداوم مشکلات ایران در تأمین مالی و ضعف ساختاری اقتصاد آن دارد.

🔹 بازار ارز ایران نیز با وجود برخی نوسان‌ها تا پایان سال 2016، تثبیت شد و در ژانویه 2017 بهبود یافت. فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ بازار نیز به حدود 15 درصد کاهش یافت.

🔹 انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح 4.5 درصد تثبیت شود. رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری شمسی به 6.6 درصد برسد و سپس در سال آینده با تثبیت تولید نفت در سطح توافق اوپک به 3.3 درصد کاهش یابد.
🔹 همچنین میانگین نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران از اواسط سال 2016 تک رقمی شد و به 9.5درصد رسید.نرخ تورم نیز به طور موقت در اواخر سال آینده شمسی به دلیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول به 11.9 درصد افزایش پیدا کند، اما با تداوم احتیاط‌های مالی و سیاست‌های پولی مناسب دوباره این نرخ تک رقمی شود.

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/27/PR1765-IMF-Executive-Board-Concludes-2016-Article-IV-Consultation-with-the-Islamic-Republic-of-Iran