بیانیه ی فعالان اقتصادی به روحانی و ده مطالبه جدی آنها

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-04-03 03:57:29Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

فعالان اقتصادی بیانیه دادند

10 مطالبه جدی از روحانی

فساد اداری و مالی
تامین مالی
تامین‌اجتماعي
نظام مالیات
تورم مقرراتی

به طور مفصل در این لینک مطالعه نمائید:http://donya-e-eqtesad.com/news/1101766