جایگزینی بخش خصوصی به جای دولت در امر مسکن

توان خرید افراد برای مسکن بسیار کم شده است و در بیشتر موارد افراد از بانک مسکن برای پیش پرداخت خرید مسکن استفاده کرده اند و این می تواند حوزه ای برای افزایش سرمایه گذاری خارجی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران درچهارمین همایش تجاری بانکی ایران و اروپا طی سخنانی گفت: من مایلم در مورد چند نکته ای که اقای اخوندی در زمینه تغییر استراتژی ایران صحبت کردند و اینکه وزارتخانه ایشان سعی دارد بازاری برای افزایش زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. ایشان در مورد بازار مسکن ارائه نکردند و من در این زمینه صحبت می کنم. وی بیان کرد: در زمینه خدمات ایران رشد زیادی کرده است و ما 54 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات داریم و حمل و نقل در این زمینه رشد سریع کرده است. 15 درصد نیروی کار کشور در بخش ساخت و ساز است و این هم رو به رشد است و 20 درصد درامد ناخالص داخلی کشور را تامین می کند. بخش ساختمان سازی در ایران بسیار سریع رشد کرده است و به نظر من در بخش مستغلات فضای زیادی برای پیشرفت وجود دارد. تبریزی افزود: نرخ رشد جمعیت ایران رو به کاهش است ودر مجموع 25 میلیون نفر خانوار در ایران هست و تغییرات جمعیتی نامطلوبی وجود دارد و ما به سمت جامعه ای میانسال حرکت می کنیم و نیروی جوان کم شده است. تعداد افراد یک خانوار کم شده و از 5 نفر به 3 و دو دهم رسیدیم و 70 درصد جمعیت در شهر ها هستند و مهاجرت کمتر شده است. 20 سال پیش در اطراف تهران 16 درصد جمعیت بوده اما روند اکنون کم شده و شهرها از نظر میزان مهاجرت به ثبات رسیده اند. وی در اشاره به بازار مسکن اظهار کرد: توان خرید افراد برای مسکن بسیار کم شده است و در بیشتر موارد افراد از بانک مسکن برای پیش پرداخت خرید مسکن استفاده کرده اند و این می تواند حوزه ای برای افزایش سرمایه گذاری خارجی باشد.

http://tnews.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/df4b84696905.html#%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7