قیمت تیرآهن در مشهد

🗓

🎺قیمت تیرآهن در انبار مشهد

تیرآهن ۱۲ اصفهان ⏪ ۲۶۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ اصفهان ⏪ ۳۰۱،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اصفهان ⏪ ۳۶۶،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اصفهان ⏪ ۴۵۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ اصفهان ⏪ ۶۷۸،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ اصفهان ⏪ ۷۷۰،۰۰۰ تومان
تیراهن ۲۴ اصفهان ⏪ ۹۳۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ اصفهان ⏪ ۱۰۷۵۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ اصفهان ⏪ ۱۲۷۵.۰۰۰ تومان

برای اطلاع از وزن و مشخصات کالاها و همچنین تنوع بیشتر کالاها و اطلاعات بیشتر به سایت : www.mashhadfoolad.com مراجعه کنید