گفته های وزیر راه و شهرسازی در باب معماری ایران

معماری؛ برگردان و نمايانگر وضعتفکر در جامعه

بنام خدای روشنایی

معماری برگردان وضع تفکر هر جامعه است. سازگاری، نظم و سادگی معماری بیانگر یکپارچگی و توان ملی در شناخت مسائل سرزمين و حل آنها است. تناسب، رنگ، زیبایی و چشم‌نوازی معماری نشان از روح لطیف، روابط انسانی، حرکت روان و تابش نور عشق و مهربانی در جامعه دارد. جامعه خردِ تاریخی خود را در پنجره معماری رو به روشنایی و سازگار با زیست‌بوم نشان می‌دهد و صلابت و برندگی اندیشه‌ی ملی خود را در بی‌پیرایگی معماری متجلی می‌سازد. اگر امروز، آیینه‌ی معماری ما غماز نیست به قول مولانا از آن سبب است که زنگار بر رخش نشسته‌.

آینه‌ات دانی چرا غماز نیست
زانکه زنگار از رُخش ممتاز نیست

در روز معمار باید در آیینه‌ی شهرهای ایران و معماری ایران را یکبار دیگر با هم نگاه کنیم. اگر در آن شکست و ناسازگاری می‌بینیم انکار نکنیم. اگر آشفتگی و پریشان‌حالی می‌بینیم، غمین و دل‌نگران بشویم، ولی نومید نشویم. اگر آسمان شهرهایمان را تیره و غبارآلوده می‌بینیم، و می‌بینیم که درختان تکیده شده‌ و گنجشکان بی‌پناه شده‌اند، نه آیینه را بشکنیم نه از آسمان روی بگردانيم. بجای اینها، بفکر چاره باشیم.

نظامی گنجوی گفت:
آیینه چون نقش تو بنمود راست
خودشکن آیینه شکستن خطاست

آسمان هنوز هم برای مردم ایران‌شهر منبع الهام است. هنوز هم سیمرغ، مرغ خرد ایرانیان در آسمان ایران در پرواز است. باید ترفندي بکار بندیم و سیمرغ را به زمین بیاوریم و بنشانیم و با وی رایزنی کنیم. نیک می‌دانیم که سیمرغ از تاریکی گریزان است و هوا‌خواه نور و شادمانی است. و این را نیز می‌دانیم که آسمان شهرهای ما تیره است و ساختمان‌های ناساز، چهره آنها را عبوس و غمین کرده است. وضع ناساز امروز، سبب دوری گزيدن سیمرغ از ما شده‌است و عده‌ای از ما نیز او را فراموش کرده‌ایم. آنکه در این میانه باید بیندیشد و تدبیرِ کار کند معمارِ اندیشه ورز است. کلید در دست معمار اندیشه‌ورزی است که چراغ خرد تاریخ را در دست دارد و نوری بر دنیای اندیشه امروز و فردای ما می‌تابناند. او همانی است که از پس ابرهای تیره نور را رصد می‌کند و پنجره‌ای به روی روشنایی باز می‌کند.
معمار با همین لوازم جهانی و در دسترس، فضایی را خلق می‌کند که فرح‌بخش و شادی‌افزا است.

ما در پی معماران ایران هستیم تا با بازخوانی روح ایران‌شهری در روزگارِ معاصر، امید را به ارمغان بیاورند.
بی‌گمان معماران ایران با کاربست دانش تاریخی زیست سرزمینی، دانش همسازی و هماوایی با زیست بوم پیرامونی و دانش فن و فناوری زمانه، آسمان را به ما هدیه خواهند داد و نشان سیمرغ را بر زمین خواهند نشاند.

( عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی ,تارنمای وزارت راه و شهرسازی – یکشنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ ; انتخاب از کانال دیده بان معماری )