پروژه ویلا _ طرقبه

پروژه ویلا _ طرقبه

  • کاربریویلای مسکونی

پروژه طرقبه (ویلای امام رضا 24)

  • کاربری: ویلای مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای مهندس مظاهری
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی 250 مترمربع