پروژه تجاری-اداری اِلِمان _ خیابان کمال الملک

پروژه تجاری-اداری اِلِمان _ خیابان کمال الملک

  • کاربریتجاری - اداری

پروژه المان – نبش کمال الملک

  • کاربری: تجاری اداری
  • کارفرما : جناب آقای شاه محمدی
  • متراژ تقریبی : 2500 مترمربع