پروژه تجاری-مسکونی اِلِمان _ خیابان نسترن

پروژه تجاری-مسکونی اِلِمان _ خیابان نسترن

  • کاربریتجاری - مسکونی

پروژه المان ( نسترن )

  • کاربری: مسکونی – تجاری
  • کارفرما : جناب آقای عدالتی
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی حدود 2700 مترمربع