برج تجاری-اداری اِلِمان _ بلوار هاشمیه

برج تجاری-اداری اِلِمان _ بلوار هاشمیه

  • کاربریتجاری - اداری

پروژه المان ( هاشمیه 12 )

  • کاربری: تجاری اداری
  • کارفرما : جناب آقای عدالتی
  • متراژ تقریبی : 35000 مترمربع