پروژه مسکونی _ خیابان بزرگمهر

پروژه مسکونی _ خیابان بزرگمهر

  • کاربریمسکونی

پروژه بزرگمهر جنوبی 16

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای مهندس نظیف
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی حدود 2700 مترمربع