پروژه مسکونی _ خیابان گویا

پروژه مسکونی _ خیابان گویا

  • کاربریمسکونی

پروژه خیابان گویا

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای مهندس نظیف
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی حدود 2400 مترمربع