پروژه تجاری _ طرقبه

پروژه تجاری _ طرقبه

  • کاربریتجاری - اداری

پروژه طرقبه ( امام رضا 20)

  • کاربری:
  • کارفرما : جناب آقای مهندس محمدزاده
  • متراژ تقریبی : 1800 مترمربع